Exeter_High_Street_-_geograph.org.uk_-_15868

עדכונים רגולטורים מהנעשה בארץ ובעולם

בישראל: פרסום הצעה לתגובת הציבור של רני”ע לחקיקה בנושא מימון המונים בהלוואות הצעה זו באה בהמשך להצעת חוק קודמת של הרשות בנושא מימון […]

cool_article

מימון המונים ככלי לשינוי חברתי

מאת: יוחאי ברנשטיין 1. מבוא מימון המונים הוא שיטת מימון שבה הון מגויס מגורמים רבים (אנשים פרטיים או ארגונים) המשקיעים סכומים קטנים. תופעת […]

Light Bulb

הממשלה בעד מימון המונים

ישראל מצטרפת למגמה העולמית בצעד משמעותי של וועדת השרים לחקיקה, זו אישרה בשבוע שעבר (6.7.2014) את הצעת החוק למימון המונים – מימון חברתי, […]

כתבות אחרונות

Exeter_High_Street_-_geograph.org.uk_-_15868

עדכונים רגולטורים מהנעשה בארץ ובעולם

בישראל: פרסום הצעה לתגובת הציבור של רני”ע לחקיקה בנושא מימון המונים בהלוואות הצעה זו באה בהמשך להצעת חוק קודמת של הרשות בנושא מימון […]

cool_article

מימון המונים ככלי לשינוי חברתי

מאת: יוחאי ברנשטיין 1. מבוא מימון המונים הוא שיטת מימון שבה הון מגויס מגורמים רבים (אנשים פרטיים או ארגונים) המשקיעים סכומים קטנים. תופעת […]

Light Bulb

הממשלה בעד מימון המונים

ישראל מצטרפת למגמה העולמית בצעד משמעותי של וועדת השרים לחקיקה, זו אישרה בשבוע שעבר (6.7.2014) את הצעת החוק למימון המונים – מימון חברתי, […]

3090831_78c6bdee

פורצי הדרך של מימון המונים במניות

לקחים מפעילות מימון המונים במניות בבריטניה The Economist יכול להיות שתום הנקס עזר למרר את חייהים של פיראטים אמיתיים בנוסף לפיראטיים הקולנועיים? דיויד […]