cool_article

מימון המונים ככלי לשינוי חברתי

מאת: יוחאי ברנשטיין 1. מבוא מימון המונים הוא שיטת מימון שבה הון מגויס מגורמים רבים (אנשים פרטיים או ארגונים) המשקיעים סכומים קטנים. תופעת […]

Light Bulb

הממשלה בעד מימון המונים

ישראל מצטרפת למגמה העולמית בצעד משמעותי של וועדת השרים לחקיקה, זו אישרה בשבוע שעבר (6.7.2014) את הצעת החוק למימון המונים – מימון חברתי, […]

3090831_78c6bdee

פורצי הדרך של מימון המונים במניות

לקחים מפעילות מימון המונים במניות בבריטניה The Economist יכול להיות שתום הנקס עזר למרר את חייהים של פיראטים אמיתיים בנוסף לפיראטיים הקולנועיים? דיויד […]

כתבות אחרונות

cool_article

מימון המונים ככלי לשינוי חברתי

מאת: יוחאי ברנשטיין 1. מבוא מימון המונים הוא שיטת מימון שבה הון מגויס מגורמים רבים (אנשים פרטיים או ארגונים) המשקיעים סכומים קטנים. תופעת […]

Light Bulb

הממשלה בעד מימון המונים

ישראל מצטרפת למגמה העולמית בצעד משמעותי של וועדת השרים לחקיקה, זו אישרה בשבוע שעבר (6.7.2014) את הצעת החוק למימון המונים – מימון חברתי, […]

3090831_78c6bdee

פורצי הדרך של מימון המונים במניות

לקחים מפעילות מימון המונים במניות בבריטניה The Economist יכול להיות שתום הנקס עזר למרר את חייהים של פיראטים אמיתיים בנוסף לפיראטיים הקולנועיים? דיויד […]

Info

תגובה להצעת החקיקה ליישום מנגנון למימון המונים בחברות מחקר ופיתוח מתחילות

ביום 2 באפריל, 2014 פרסם הארגון הישראלי למימון המונים את תגובתו לשאלות שהציגה הרשות לניירות ערך  במסגרת הצעת החוק וההצעה לחקיקת המשנה  המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות […]