Exeter_High_Street_-_geograph.org.uk_-_15868

מימון המונים והעולם הפיננסי, ביטוח לתורמים באמצעות מימון המונים ועוד – עדכונים

פרויקט השלים את יעד הגיוס שלו בעזרתכם, אבל לא סיפק את מה שהבטיח לכם בזמן? אינדיגוגו תחזיר לכם את הכסף. הנהלת האתר האמריקאי […]

business

מדברי יו”ר רשות ניירות ערך בכנס עיונים מעשיים ברגולציה על שוק ההון

דברי יו”ר רשות ניירות ערך, פרופ’ שמואל האוזר, בכנס “עיונים מעשיים ברגולציה על שוק ההון“, שהתקיים ביום 24.11.2014 בבורסה לני”ע בת”א כפי שפורסמו באתר […]

שוק ההון מתחבר להמונים, מייסדי Wix מאמינים בנדבנות המונים, הדרך לאליפות העולם מתחילה בקמפיין מימון המונים ועוד- סקירת עיתונות

שוק ההון מתחבר להמונים: גם רשות ני”ע רוצה קיקסטארטר בישראל, כמו בעולם, רשות ניירות ערך הבינה את כוחו של מימון ההמונים, ומנסה לקדם […]

כתבות אחרונות

Exeter_High_Street_-_geograph.org.uk_-_15868

מימון המונים והעולם הפיננסי, ביטוח לתורמים באמצעות מימון המונים ועוד – עדכונים

פרויקט השלים את יעד הגיוס שלו בעזרתכם, אבל לא סיפק את מה שהבטיח לכם בזמן? אינדיגוגו תחזיר לכם את הכסף. הנהלת האתר האמריקאי […]

business

מדברי יו”ר רשות ניירות ערך בכנס עיונים מעשיים ברגולציה על שוק ההון

דברי יו”ר רשות ניירות ערך, פרופ’ שמואל האוזר, בכנס “עיונים מעשיים ברגולציה על שוק ההון“, שהתקיים ביום 24.11.2014 בבורסה לני”ע בת”א כפי שפורסמו באתר […]

שוק ההון מתחבר להמונים, מייסדי Wix מאמינים בנדבנות המונים, הדרך לאליפות העולם מתחילה בקמפיין מימון המונים ועוד- סקירת עיתונות

שוק ההון מתחבר להמונים: גם רשות ני”ע רוצה קיקסטארטר בישראל, כמו בעולם, רשות ניירות ערך הבינה את כוחו של מימון ההמונים, ומנסה לקדם […]

Success Starts Here Freeway Style Desert Landscape

המדריך למגייס המתחיל במימון המונים

להלן מובאת תמצית ידע ראשוני אשר ממנה ניתן לצאת לדרך. עם התפתחות השוק של מימון המונים, קמפיין גיוס היא משימה הדורשת יותר ויותר […]